วิสัยทัศน์แนวคิด

เกี่ยวกับกิฟฟารีน

ความเป็นมาของบริษัท

กิฟฟารีนออนไลน์

กิฟฟารีนออนไลน์

ที่แข็งแกร่งในทุกมิติ ก่อกำเนิดจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์ และเภสัชกรที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการ รับรองที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ ด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยม

กิฟฟารีน มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มี ประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีน พร้อมทั้งการสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ในฐานะผู้นำธุรกิจเครือข่ายที่พร้อมจะ ตอบสนอง และสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาว

ประเภทธุรกิจ
และการขยายตลาด


กิฟฟารีนออนไลน์ธุรกิจขายตรงในรูปแบบการตลาดเครือข่าย (Network Marketing) ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบ Stair Step + Unilevel ที่สามารถ สร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดและมั่นคง สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เติบโต และ ประสบ ความสำเร็จอย่างยั่งยืนจากการนำเสนอสินค้าอุปโภค บริโภคกว่า 2,000 รายการ ด้วยผลประกอบการกว่า 52,000 ล้านบาท

กิฟฟารีนออนไลน์กิฟฟารีนเป็นหนึ่งใน สมาชิกของสมาคม การขายตรงไทย (TDSA) ซึ่งสังกัดสมาพันธ์ การขายตรงโลก (WFDSA) ทั้งยังได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตาม กฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
กิฟฟารีนงานออนไลน์

33 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ยังขยายตลาดสู่ต่างประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบโดยให้ใบอนุญาตแก่ผู้สนใจลงทุน ชาวต่างประเทศ (Giffarine Business License) เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว สหภาพพม่า มาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และอื่นๆ ในอนาคต

รวมทั้งมีนโยบายเชิงรุกด้านการตลาดต่างประเทศ โดยส่งออก สินค้าไปยัง กว่า 33 ประเทศทั่วโลก เช่น เกาหลี ออสเตรเลีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น เป็นต้น เรายังคงมุ่งมั่น ขยายโอกาสทางธรกิจต่อไปสู่ผู้คนทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้ง


เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

กิฟฟารีน ... มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยการมอบโอกาส ทางธุรกิจที่ดีที่สุด พร้อมทั้งตระหนักถึงการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม และการใช้ ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า

ทุกย่างก้าวที่เราเติบใหญ่ กิฟฟารีนจึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่าง จริงจัง และต่อเนื่องตลอดมา...เราพร้อมจะเติบโตเคียงข้างสังคมไทยและสังคมโลกด้วย จิตสำนึกรู้บุญคุณในฐานะหนึ่ง ในพลเมืองทางธุรกิจที่ดีตลอดไป...

พันธกิจของบริษัทฯ ในวันนี้คือ ก้าวต่อไปสู่อนาคตด้วยความพร้อมของศักยภาพทุกๆ ด้าน 360 องศา เพื่อรองรับความสำเร็จของนักธุรกิจของเรา และความคาดหวังของ ผู้บริโภค ซึ่งหมายความถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีในปัจจุบัน และอนาคตรวมถึงระบบสนับสนุน ที่ดีที่สุดในการพัฒนา ความสามารถของนักธุรกิจเครือข่ายสู่ความมั่นใจในการเติบโตไป ข้างหน้าอย่าง งดงามและยั่งยืน


กิฟฟารีนออนไลน์

เป็นสมาชิกได้อะไร กรอกรายละเอียด้านล่าง

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล์

เพราะผลิตภัณฑ์ ... คือหัวใจของธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องใช้สำหรับ ร่างกาย และอาหาร สวัสดิการ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเศรษฐานะ ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ในราคายุติธรรมจากจุดเริ่มต้นเพียง 84 ชนิด เป็นกว่า 2,000 รายการในปัจจุบัน 

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับการคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และมีการรับประกันความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญ หรือ วัตถุดิบที่มีผลงานวิจัยรับรอง และลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ หรือวารสารทาง วิชาการอย่างแพร่หลายก่อนนำมาผลิต มีการศึกษาทาง คลินิกถึงความปลอดภัยและ ผลข้างเคียง ควบคุมการผลิตโดยทีมแพทย์และเภสัชกรผู้มีประสบการณ์ 

ทั้งยังมีการพัฒนาสูตรให้เหมาะสมกับผิวพรรณและการบริโภค มีกระบวนการผลิตจาก เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลต่างๆ และอยู่ใน ความสนใจของตลาดทั่วโลก จึงมียอดจำหน่ายมากขึ้นทุกปี เพราะมีราคาปลายทาง สมเหตุสมผล ผู้บริโภคสามารถซื้อซ้ำได้อย่างต่อเนื่องคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่ใช้ไป 

กิฟฟารีนออนไลน์ มีศูนย์ธุรกิจถึง 113 แห่งในแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับการบริการกระจาย สินค้า การอำนวยความสะดวกต่างๆ และกิจกรรมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต เช่น มีห้องฝึกอบรมและคอร์สสร้างเสริมความรู้ และ กำลังใจในศูนย์ธุรกิจให้สมาชิกอย่าง ต่อเนื่องมากกว่า 600 ครั้งต่อปี มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ การจัดงานแสดงสินค้า และการจัดสัมมนาท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 

กิฟฟารีนยังสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการขายโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ในสื่อทุก รูปแบบทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ มีการเผยแพร่ความรู้เป็นประจำ ทุกเดือนผ่านสื่อหลากหลายชนิด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเครือข่าย สังคมออนไลน์ ทีวีดาวเทียมในนาม "Giffarine channel" รวมทั้งนวัตกรรม ทางการสื่อสารที่ก้าวล้ำ นำเทคโนโลยีในอนาคต

โรงงานของเรา

กิฟฟารีนออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งสำคัญของกิฟฟารีน
โรงงาน จึงเป็นหัวใจสำคัญในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 7,000,000 ชิ้น / เดือน ไปสู่มือผู้บริโภค

รู้จัก "โรงงานกิฟฟารีน" ให้มากขึ้น
http://www.giffarinefactory.com/index.php
โรงงานกิฟฟารีน
ที่สุดเพื่อความเป็นเลิศ

ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ด้วยงบประมาณในการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท มีพื้นที่การ ใช้งานกว่า 39,000 ตารางเมตร ออกแบบถูกต้องตามหลัก GMP ทั้ง ในด้านโครงสร้างและวัสดที่ใช้ ดำเนินงานโดย แพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพกว่า 700 คน อีกท้ังยังเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน การจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO14001 และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต และ ความปลอดภัยของ อาหารในระดับสากล 

กิฟฟารีน
โรงงานของเรา
โรงงานของกิฟฟารีน
จึงเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจสูงสุด
ที่เรามอบให้แก่ผู้บริโภค...

โรงงานกิฟฟารีน ประกอบด้วย 3 ส่วน แบ่งเป็น โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
โรงงานผลิตอาหารและยา และ Central Lab หรือห้องปฏิบัติกลาง

ซึ่งมีภารกิจในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, อาหาร, อาหารเสริม, ยาแผนโบราณ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ฯลฯ ที่ผลิตโดย โรงงานของกิฟฟารีน เพื่อเป็นการประกันว่าสินค้าต่างๆของกิฟฟารีนมีคุณภาพ และ ความปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ และใช้สินค้าอย่างมั่นใจ


กิฟฟารีนออนไลน์

กิฟฟารีนทำยังไงให้
สำเร็จกรอกรายละเอียด
ด้านล่าง

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น